πλαστικος χειρουργος λευκωσια | πλαστικοι χειρουργοι λευκωσια

July 9, 2019

Uncategorized

Comments Off on πλαστικος χειρουργος λευκωσια | πλαστικοι χειρουργοι λευκωσια


Doctor Ioannis Georgios is a plastic surgeon via Limassol. Your dog graduated in the Medical Institution of the Marburg University inside Germany throughout 2000. Through his reports he was honored a grant from DAAD German Academics Exchange Assistance. He then previously worked in Germany and Cyprus where having been trained for 3 years on the whole Surgery. Throughout 2003 using the his πλαστικος χειρουργος λευκωσια | πλαστικοι χειρουργοι λευκωσια in the Office of Plastic and Reconstructive Surgery about Tel Hashomer Medical Center, Tel Aviv University or college, Israel. Typically the department gets the largest burn up treatment model in the country, in addition to units for instance chronic ended healing, chest reconstruction, skin reconstruction in addition to skin cancers. This presented him an opportunity to gain fantastic experience with Reconstructive Surgery, which is the muse of Tasteful Surgery. Concurrently, during the postgraduate teaching, he had possibilities to work with Israel’s great labels in the field of cosmetic plastic surgery, thereby increasing his expertise in this discipline. It preserves continuous plus direct hitting the ground with the most modern-day, widespread and even accepted procedures, through their continuous sessions to overseas models of plastic surgery stores and routinely attending world-wide conferences together with training classes. So they can safely help make sophisticated as well as innovative solutions and solutions. He is the assistant of the Cyprus Society associated with Plastic, Reconstructive and Makeup Surgery. The guy also educates at the Health care School on the University regarding Nicosia at the CDA College around Limassol.